Close
slide-algemeen

Privacyverklaring

BELANGRIJK: Privacy verklaring

VOOR LEDEN VAN HUURDERSVERENIGING LICHTENVOORDE

Wanneer u een woning zoekt of huurt van Pro Wonen, dan bent u misschien lid van de Huurdersvereniging (HVL). De Huurdersvereniging HVL heeft indien u lid bent van onze vereniging persoonsgegevens van u. Persoonsgegevens zijn onder andere uw naam, adres en woonplaats. We gebruiken alleen uw persoonsgegevens, indien u een beroep doet op de huurdersvereniging i.v.m klachten, vragen etc. In dat geval gebruiken en beveiligen wij uw persoonsgegevens volgens de eisen van de wet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG).
Privacy gaat over uw ‘persoonlijke levenssfeer’. Uw persoonsgegevens hebben daar veel mee te maken. Deze privacyverklaring is daarom belangrijk. Hierin leest u welke gegevens wij van u gebruiken en waarvoor. Zo weet u precies hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Waarvoor wij uw gegevens gebruiken.
De Huurdersvereniging HVL is opgericht om uw belangen op woongebied, woning, woonomgeving, woonzorgen en problemen te behartigen. En bij evt. geschillen te bemiddelen. Omdat bijna alles schriftelijk vastgelegd wordt zal uw naam en adres dan genoteerd worden. Hier gaan we volgens de wet mee om.

Gegevens delen met anderen onder voorwaarden.
Uw persoonsgegevens geven wij alleen aan anderen:
Als dit nodig is om gemaakte afspraken met u uit te voeren.

In alle andere gevallen vragen wij altijd eerst uw toestemming.

Contact met aannemers en andere onderhoudsbedrijven.
Deze contacten lopen uitsluitend via Pro Wonen.

Beveiligen van gegevens, Geheimhouding.
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van gegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.  Gaat er ondanks onze beveiliging iets mis en heeft dat nadeel voor u? Dan informeren wij u daarover zo snel mogelijk.

Uw rechten.
Vindt u dat uw rechten geschonden zijn door de Huurdersvereniging, meldt u dit dan aan het bestuur, bij voorkeur schriftelijk aan Bestuur Huurdersvereniging HVL, Postbus 52 , 7130 AB, Lichtenvoorde of per email:
huurdersvereniginglichtenvoorde@gmail.com

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig te raadplegen.