Close
slide-algemeen

Klachten

Regionale geschillencommissie Oost-Gelderland van start

De dienstverlening van woningcorporaties is de laatste jaren verder uitgebreid. Corporaties zorgen voor woningen in verschillende prijsklassen en ze zetten zich in voor een plezierige leefomgeving. Aanvullende woondiensten zijn steeds meer in het aanbod zichtbaar. Bij prettig wonen komt heel wat kijken en goede service vinden klanten van belang. Het kan soms voorkomen dat de service en dienstverlening tekort schieten. De corporatie zal alles in het werk stellen de ontevredenheid samen met de klant op te lossen. Komt de klant er met de corporatie niet uit, dan is het mogelijk een geschil in te dienen bij een commissie.

Voor wie?

Niet iedereen in Oost-Gelderland kan een verzoek indienen bij de geschillencommissie. De commissie is bedoeld voor huurders, oud-huurders of woningzoekenden van een deelnemende woningcorporatie. Ook bewonerscommissies, klantenpanels en/of huurderorganisaties kunnen van de regeling gebruik maken.

Wanneer

Indien bewoners niet tevreden zijn over de dienstverlening kunnen zij aankloppen bij de woningcorporaties. Bij een klacht zoekt de corporatie samen met de klant naar een oplossing. Is de klacht over de dienstverlening niet naar tevredenheid opgelost, is het mogelijk om het geschil voor te leggen aan de regionale geschillencommissie.

Geschillencommissie

De commissie bestaat uit zeven personen en zij zijn benoemd op basis van hun opleiding, deskundigheid, ervaring, sociale en maatschappelijke achtergrond. Bij een geschil hoort de commissie beide partijen en brengt vervolgens advies uit aan de woningcorporatie. Het bestuur van de corporatie dient daarna een besluit te nemen.

Adres
Regionale Geschillencommissie Oost-Gelderland
Antwoordnummer 5502
7040 ZX ’s-Heerenberg

klachten