Close
slide-algemeen

Lidmaatschap

Wie kunnen lid worden van de Huurdersvereniging Lichtenvoorde

Lid van de vereniging kunnen worden meerderjarige huurders, die de doelstelling van de vereniging onderschrijven, die met de in Eibergen gevestigde woningcorporatie ProWonen huurovereenkomsten hebben en woonachtig zijn binnen het werkgebied van de vereniging. Per wooneenheid kan slechts één huurder lid zijn van de vereniging. Aanmelding tot het lidmaatschap geschiedt door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier welke te vinden is onderaan deze pagina.

Contributie

Het contributiejaar loopt van 1 januari van enig jaar t/m 31 december van dat zelfde jaar. Huurders die lid zijn van de Huurdersvereniging Lichtenvoorde of worden betalen een contributie van € 0,75 per maand die gelijk met de huur wordt afgehouden van uw bankrekening door ProWonen die het vervolgens weer naar de Huurdersvereniging doorsluist.

Voor meer informatie mail naar huurders.ver.lichtenvoorde@gmail.com

Word lid

Privacy-verklaring