Close
slide-algemeen

Klussen in huis

Zelf klussen als huurder?
vanaf 1 augustus 2003 mag er meer

Door het gewijzigde huurrecht krijgt de huurder vanaf 1 augustus 2003 meer mogelijkheden om zijn woonsituatie te verbeteren. Hij mag bijvoorbeeld zelf verbeteringen in zijn huis aanbrengen, of op kosten van de verhuurder gebreken verhelpen. Het nieuwe huurrecht geldt niet alleen voor nieuwe, maar ook voor bijna alle bestaande huurovereenkomsten.

Veranderingen aanbrengen in uw woning
Stel, u bent huurder en u wilt graag een nieuwe keuken of badkamer naar eigen smaak. Uiteraard moet u wel eerst de verhuurder schriftelijk om toestemming vragen. Vanaf 1 augustus kan de verhuurder die toestemming alleen weigeren als de woning minder makkelijk te verhuren is door de veranderingen, of in waarde daalt. In alle andere gevallen mag u aan de slag. Maak van tevoren wel duidelijke afspraken met de verhuurder, ook over eventuele vergoeding van de kosten.

Veranderingen aan de buitenkant
De verhuurder kan veranderingen aan de buitenkant van de woning wel weigeren. Zelfs als die zonder noemenswaardige kosten zijn te verwijderen, zoals schotelantennes. Deze bepaling geldt alleen voor huurovereenkomsten die op of na 1 augustus 2003 gesloten worden. In alle andere gevallen geldt wat huurder en verhuurder daarover in het huurcontract overeengekomen zijn.

Kleine aanpassingen
Voor kleine wijzigingen die bij het einde van de huurovereenkomst makkelijk ongedaan zijn te maken, hebt u geen toestemming nodig. Denk aan het aanbrengen van wandspiegels of gordijnrails.

Wie is verantwoordelijk
In het nieuwe huurrecht is duidelijk vastgelegd wie verantwoordelijk is voor welke onderhoud: de verhuurder moet gebreken herstellen, de huurder moet zelf de kleine herstellingen uitvoeren.

Zelf gebreken verhelpen
Heeft een woning achterstallig onderhoud of een ernstig gebrek, meldt u dat dan zo spoedig mogelijk schriftelijk bij de verhuurder met het verzoek om dit te herstellen. Als de verhuurder herstel weigert of hij laat niets van zich horen dan kunt u vanaf 6 weken na uw melding tot uiterlijk 6 maanden een verzoekschrift om een tijdelijke huurverlaging bij de huurcommissie indienen. Pas als de verhuurder nog steeds geen herstelwerk doet, kunt u er als huurder vanaf 1 augustus ook voor kiezen om zelf de gebreken te verhelpen.
De gemaakte kosten van herstel mag u – als deze redelijk zijn- verhalen op de verhuurder. Redelijk betekent dat u bijvoorbeeld door het vragen van offertes e.d. de kosten goed moet afwegen. Als de verhuurder niet wil betalen, kunt u de kosten in mindering brengen op de huurprijs.

Einde van de huur
Bij het einde van de huur hoeft u veranderingen waarvoor de verhuurder toestemming heeft verleend, niet ongedaan te maken. Wel moet de rest van de woning in dezelfde staat zijn als bij het begin van de huur is beschreven in de zogenaamde opnamestaat. Kleine aanpassingen hoeft u niet ongedaan te maken, maar het mag wel.

Meer weten?
Op www.vrom.nl/huurrecht staan alle wijzigingen op een rijtje. Ook kunt u er diverse publicaties printen, onder andere over servicekosten, onderhoud, kamer(ver)huur en over duurzaam klussen. De brochure ‘Vragen over huur van zelfstandige woningen’ is te bestellen via de site of via 0800-8051, het gratis telefoonnummer van Postbus 51.
De afdeling Publieksvoorlichting beantwoordt telefonische vragen (070 339 50 50). Met name bij huurverlaging en achterstallig onderhoud kunt u terecht bij de huurcommissie (www.huurcommissie.nl of 0800-4487243).

De belangrijkste wetswijzigingen op een rijtje

 • Binnenkant van de woning
  Grotere veranderingen: toestemming nodig van de verhuurder
  Kleine veranderingen: geen toestemming nodig
 • Buitenkant van de woning toestemming nodig van de verhuurder
 • Achterstallig onderhoud: Verhuurder om herstel vragen.
  Volgt geen herstel of weigert de verhuurder herstel dan:

  • tijdelijke huurverlaging vragen bij de Huurcommissie of
  • zelf doen en kosten verhalen op de verhuurder/verrekenen met huur
 • Wie is verplicht tot herstel?
  Kleine herstellingen: huurder
  Overige herstellingen: verhuurder

Veiligheid van gas en elektra bij u thuis

Hoewel ongelukken met gas en elektra in woningen weinig voorkomen, zijn de gevolgen vaak erg groot. Koolmonoxidevergiftiging, brand, elektrocutie en gasexplosies zijn daarvan de meest bekende. Een gasinstallatie bestaat uit gasleidingen en alle daarop aangesloten apparaten zoals geiser, cv-ketel, gasfornuis, gaskachel, boiler, enz. Een elektra-installatie bestaat uit de meterkast, de leidingen, stopcontacten en lichtschakelaars en alle elektrische apparaten.
Gas en elektra vragen om deskundig onderhoud. Het is dan ook van levensbelang om de veiligheid van gas en elektra bij u thuis regelmatig door een erkend installateur te laten controleren. Ga er liever niet zelf aan klussen. Als u dit wel doet, laat dan uw werk in ieder geval door een vakman contoleren. De meeste ongelukken gebeuren door slecht of ondeskundig onderhoud van gas- en elektra-installaties, slechte ventilatie en doe-het-zelven. Ondanks het feit dat de huiseigenaar/verhuurder verantwoordelijk is voor de veiligheid van gas- en elektra-installaties in het huis, kunt u als huurder ook veel doen om onveiligheid te voorkomen. Zo kan ondeskundig of verkeerd gebruik van apparatuur ook grote gevolgen hebben voor uw veiligheid. Ventileer daarom uw woning goed en lees de gebruiksaanweizing van elektrische en gastoestellen altijd voor het gebruik goed door.